MS-Free.NET
  NOVINKY
  ANTÉNY
  LINUX
  F.A.Q
* PRAVIDLA
  FOTKY
  ODKAZY
  WEBCAM

Pravidla:
Zde uvedený seznam bodů dává přehled, co je dovoleno a co nikoliv a jak se má každý účastník chovat, aby nemusel být vyloučen.
1.Chovejte se slušně, buďte ohleduplní! Pamatujte na to, že nejste připojeni jen vy.
2.Neškoďte druhým. Různé útoky, hackování, scanování, sniffování nebudou tolerovány.
3.Nestahujte velké objemy dat (> 50 MB), popřípadě nechejte tyto činnosti na pozdní noční hodiny (od půlnoci do rána).
4.Nepřipojujte se do výměnných sítí typu P2P (Kazaa, DC, BitTorrent, ...). Nestojíme o odchozí traffic.
5.Používejte účinný firewall a pravidelně aktualizovaný antivirový program. Uvědomte si, že váš počítač je po zapnutí okamžitě připojen do Internetu.
6.Pokud dojde k výpadku sítě, buďte trpěliví, zkuste spojení později.


© 2003 – 200? Victor